Rouw, rouwverlof en omgaan met rouw op de werkvloer

Werkgevers en werknemers maken ‘in veruit de meeste gevallen’ in goed overleg afspraken over rouwverlof. Maar de aandacht voor rouw op de werkvloer schiet tekort. Aldus Eduard Sloot in een artikel van 27 november 2019 in het Nederlands Dagblad.

Waar is momenteel behoefte aan?

Vanuit het perspectief van de medewerker gezien, kun je zeggen dat het gevoel bestaat dat er soms weinig begrip is voor de tijd die mensen nodig hebben om zichzelf ‘bij mekaar te rapen’. Er is lang niet altijd het besef dat het dagelijks leven in een roes aan iemand voorbijgaat, wanneer je te maken krijgt met een ingrijpend verlies. Concentratieverlies, focusverlies, een enorme vermoeidheid door piekeren, malen en slecht slapen zorgen er ook niet voor dat je jezelf snel kunt herpakken. De rauwe rouw vraagt ​​heel veel van een mens. Niet alleen mentaal is het zwaar, ook lichamelijk kan men veel pijn ervaren. Het leven wordt totaal anders beleefd en dient opnieuw ‘herijkt’ te worden. Nieuwe hoofdstukken moeten worden geschreven, maar men heeft nog geen idee van de inhoud. Informatie komt vaak niet eens ‘binnen’, laat staan ​​dat mensen zich kunnen focussen op de werkinhoud. Het is heel belangrijk – voor degene die ingrijpend verlies heeft meegemaakt – dat er een luisterend oor is van de werkgever. En niet te vergeten van de meest betrokken collega’s. Dat een bedrijf begrip heeft voor de situatie en meedenkt over het wel / niet langzaamaan opstarten van het werk na een periode. En vooral hoe en wat.

Vanuit het perspectief van de werkgever spelen verschillende zaken een rol. Het vraagt van de werkgever niet alleen begrip, geduld en ondersteuning van deze werknemer en het faciliteren van het plan m.b.t. terugkeren naar de werkvloer. Daarnaast spelen ook allerlei zakelijke aspecten een rol. Dat wringt vaak met elkaar. Want ‘het bedrijf moet wel doordraaien’ en eventuele klanten moeten ‘waar voor hun geld’ blijven ontvangen. In grotere organisaties kunnen collega’s de taken vaak tijdelijk overnemen. In kleinere bedrijven is dat veel lastiger. Het is goed om – voordat iemand een poosje uitvalt door een ingrijpend verlies – hier transparant over te zijn in de organisatie. Hoe gaan wij hier als bedrijf mee om? Hoe dragen wij zorg voor de werknemer die uitvalt maar ook voor de collega’s die bijvoorbeeld meer taken krijgen?

Vanuit het perspectief van de collega’s op de werkvloer gezien, komt het vaak voor dat collega’s niet zo goed weten hoe ze om kunnen gaan met de rouwende. Wat moet je zeggen? Wat zeg je wel? Wat niet? Moet ik nou wel of geen contact zoeken? Belangrijke vragen waar je preventief al mee bezig kunt zijn met elkaar. Afspraken kun je bijvoorbeeld vastleggen in een protocol, zodat iedereen weet wat er dient te gebeuren als een collega met een ingrijpend verlies te maken krijgt. Of wanneer een collega op de werkvloer overlijdt. Zo is het bijvoorbeeld voor de rouwende van groot belang dat er een woordvoerder namens het bedrijf contact zoekt en wanneer gewenst, een bezoek brengt en informeert naar de behoeften en wensen. Voor iedereen is dit zo verschillend. Er is geen standaard model voor.

Het is van belang dat werknemers in een bedrijf weten wat te doen als zich rouw op de werkvloer aandient. Voor één ieder is het fijn als dat ei niet pas uitgevonden wordt als de situatie zich aandient, maar al ruim daarvoor.

 

Rouw, rouwverlof en omgaan met rouw op de werkvloer

Eén-op-één begeleiding: iets voor u?

Is het tijd om de regie weer terug te nemen? Individuele begeleiding kan u helpen de draad van het dagelijks leven weer op te pakken. Zónder wachtlijst.