Begeleiding

Ik werk graag in korte trajecten vanaf acht consulten. Uit eigen ervaring weet ik dat inzicht in het eigen levensverhaal heel belangrijk is. Wat is er zoal gebeurd in uw leven? Wat heeft dat betekend voor u? Maar zeker ook: Wat heeft het u gekost tot nu toe? Ingrijpende verlieservaringen in bijvoorbeeld de kindertijd kunnen een enorme impact hebben op de rest van het leven en zijn bovendien van invloed op hoe u zult reageren op nieuwe verlieservaringen later in uw leven. In elk traject kijk ik naar die impact, naar hoe u met verlieservaringen bent omgegaan en wat dat betekend heeft voor bijvoorbeeld uw eigenwaarde, zelfvertrouwen, innerlijke overtuigingen over anderen, maar ook over uzelf.

De ontdekking dat ik al heel mijn leven groot en sterk moet zijn was een ware eye opener.

Johan, 69 jaar

Veel cliënten die bij mij komen vanwege een recent verlies en bijvoorbeeld vastlopen in een rouwproces, blijken een flinke stapel van verlieservaringen te hebben die eerder in het leven hebben plaatsgevonden. Het is van belang te onderzoeken of die ervaringen destijds wel voldoende aandacht hebben gekregen. Als dat niet het geval is, kan het zomaar gebeuren dat er een verlaat rouwproces plaatsvindt. Dit is nodig om nieuwe stappen te kunnen zetten en verder te komen met bijvoorbeeld het omgaan met het meest recente verlies.

Individuele begeleiding

De draad weer oppakken na een ingrijpende verlieservaring kan erg moeilijk zijn. Zogeheten ’triggers’ herinneren vaak ongewenst en onverwacht aan de gebeurtenis en verstoren het dagelijks leven. Het is fijn als u met gespecialiseerde ondersteuning en hulp opnieuw een stip op de horizon kunt zetten en dat u begrijpt wat er nou eigenlijk aan de hand is: waarom voelt u zich nu zo overweldigd?

Voor mij is het inzicht dat ik gekregen heb met betrekking tot mijn gedrag, mijn overtuigingen, mijn levensverhaal een belangrijke sleutel geweest om weer de volgende stap te kunnen zetten. 

Als u onderstaande punten herkent, kan individuele begeleiding u helpen weer goed in uw vel te komen: 

 • Begrijpt u uzelf niet meer? Herkent u uw eigen gedrag niet meer?
 • Hebt u stressklachten? Zoals bijvoorbeeld slecht slapen,  onrust in uw lijf, hoofdpijn, buikpijn?
 • Bent u snel van slag?
 • Voelt u zich somber? Kunt u niet meer genieten van de kleine dingen?
 • Vindt u dat alles zo zinloos geworden is?
 • Ziet u geen uitweg meer?
 • Wilt u leren omgaan met uw verdriet?
 • Weet u niet hoe u uw leven weer op de rit moet krijgen?
 • Voelt u zich machteloos en verloren?
 • Zit u steeds slechter in uw vel in plaats van beter?
 • Wordt u ergens door ‘getriggerd’ en snapt u niet waarom u zo van de kaart kunt zijn?
 • Moet u weer steeds vaker denken aan gebeurtenissen van langer geleden?
 • Heeft u last van herbelevingen, nachtmerries en terugkerende beelden?
 • En verstoren gebeurtenissen van langer geleden uw dagelijks leven nu?
 • Hebt u burn-out klachten?

Voordat ik met u aan een traject begin, vindt er altijd eerst een kennismakingsgesprek plaats. Dit is een gratis gesprek van een uur waarin ik luister naar uw verhaal en u mij kunt vertellen waar u behoefte aan heeft. Zo bekijk ik of uw hulpvraag past binnen mijn vakgebied en of ik u kan begeleiden. 

Een consult van 1,5 uur kost € 135,-. Het aantal consulten stemmen we samen af tijdens het kennismakingsgesprek. 

Het gebeurt regelmatig dat een werkgever bereid is om een traject te vergoeden. Werkgevers zijn over het algemeen erg betrokken met hun medewerkers en willen dat het hen goed gaat. Vraag uw werkgever naar de mogelijkheden voor ondersteuning en financiering. Op aanvraag zal ik een persoonlijke offerte van het traject maken voor uw werkgever. 

De EMDR behandeling is een aanrader voor iedereen met een traumatische ervaring. Ik heb totaal geen angst meer en denk er zelfs bijna niet meer aan.

Jannita, 43 jaar

EMDR behandeling

Soms zijn de gebeurtenissen die iemand meemaakt erg heftig en worden ze als zeer traumatisch ervaren. Niet zelden worden mensen daarna achtervolgd door herinneringsbeelden, flashbacks of nachtmerries.

EMDR is een aanvulling op de reeds bestaande verlies- en rouwbegeleiding: het zorgt ervoor dat de spanning en stress die vaak samengaat met het herinneren van een gebeurtenis verdwijnt. Zo wordt het rouwproces niet langer belemmerd en ontstaat er meer rust en ruimte om toe te komen aan het daadwerkelijke rouwen en verwerken. 

Deze vorm van therapie die je met oogbewegingen van nare gevoelens afhelpt, wordt al jaren toegepast bij trauma’s.  Mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een ongeval, seksueel geweld, geweldsdelicten, overvallen.

Onderzoek heeft echter uitgewezen dat deze aanpak ook effectief is bij andere zaken zoals een eetstoornis, ingrijpende verlieservaringen en angst.

Het is belangrijk dat EMDR toegepast wordt naast een andere vorm van therapie, waar er uitgebreid aandacht besteed moet worden aan ingrijpende gebeurtenissen in het levensverhaal en de achtergrond van de cliënt. Draaglast, draagkracht, het netwerk wordt in kaart gebracht voordat je gaat werken met EMDR.

De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart:

Opnieuw zal de therapeut vragen de gebeurtenis voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. In veel gevallen is dat de hand van de therapeut (oogbewegingen). Het kan ook met geluiden, tikjes of trillingen. Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli. Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal de cliënt vragen wat voor gedachten en gevoelens naar boven komen.

De EMDR- procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en fysieke reacties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

De sets zullen er langzaam toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de gebeurtenis terug te denken.

In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde gebeurtenis naar voren komen.

Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten, of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de cliënt.