Rouwkost voor bedrijven

Wanneer u te maken krijgt met rouw en verlies op de werkvloer, is het belangrijk dat er op gepaste wijze omgegaan wordt met de betreffende medewerker(s). Verlieservaringen hebben een grote impact op het welbevinden van de medewerkers. Een medewerker kan behoorlijk uit balans raken en dat beïnvloedt direct het functioneren op de werkvloer. De manier waarop men weer op de werkvloer ontvangen wordt na te maken hebben gehad met ingrijpende verlieservaringen, bepaalt hoe men het werk weer kan oppakken en het functioneren van het team. 

Omdat elk mens uniek is, is ook elk rouwproces uniek. Telkens zal van medewerker tot medewerker bekeken moeten worden wat haalbaar is en hoe een re-integratieproces zal verlopen. Wanneer de klachten niet verminderen, er geen vooruitgang te bespeuren is, kunnen korte trajecten veel betekenen in het opnieuw opgang helpen van het proces. 

Resultaatgericht vs. mensgericht

Op het werk is er een spanningsveld tussen ‘de resultaatgerichtheid’ en ‘de mensgerichtheid’. De kosten van (tijdelijke) uitval van werknemers door verliesgebeurtenissen kunnen groot zijn. Vanuit bedrijfsmatig oogpunt is ruimte bieden voor het verwerken van verlies om die reden al ‘winstgevend’. Want net dat beetje meer aandacht en ietsjes meer tijd en geduld kunnen ervoor zorgen dat de werknemer weer verbinding kan maken met het werk of aan de gang kan blijven, i.p.v. zich ziek te melden.

Soms kan het werk juist zorgen voor structuur en bedding om het verlies te kunnen dragen. Aandacht voor de persoonlijke levensomstandigheden draagt bij aan motivatie, betrokkenheid en verbinding van medewerkers. Het is essentieel dat er bekendheid is m.b.t. verlies en rouwprocessen.

Rouw en verzuim

Voor het verlies van een dierbare staat vaak twee dagen verlof genoteerd. We begrijpen allemaal dat dit te weinig is. Het organiseren van een uitvaart bijvoorbeeld kost al gauw een week, nog los van het moeten leren omgaan met een ingrijpend verlies. Veel rouwenden melden zich ziek. De werkgever, die over het algemeen erg betrokken is bij de werknemer wil deze ruimte vaak geven, maar op een gegeven moment kan de schoen gaan wringen. Wat is een redelijke periode van afwezigheid?

Ook zal er aandacht voor de collega’s moeten zijn. Ook zij leven enorm mee en gunnen de collega tijd en ruimte. Echter ervaren zij aan de andere kant meer werkdruk als zij taken overgenomen hebben. Resultaat gericht denken versus mensgericht denken komen in de knel met elkaar.

Rouw en verlies op de werkvloer herkennen

De partner van uw collega besluit na 30 jaar de relatie te verbreken, een collega verliest zijn kind, een andere collega wordt ernstig ziek en overlijdt. Allemaal voorbeelden van verdrietige gebeurtenissen die in iedere organisatie zomaar kunnen voorkomen. Toch zijn niet alle bedrijven hierop voorbereid. Wat je in de praktijk vaak tegenkomt, is het volgende:

Rouw kan zich op heel veel verschillende manieren uiten. Rouwen is een normale reactie bij verlies. Door te rouwen kijkt een mens het verlies aan en gaat ermee aan de slag. Ieder op eigen manier. Rouwen gebeurt op alle fronten, met elke vezel van het lijf:

 • in gedachten (hoe heeft het zo kunnen gebeuren)
 • In gevoelens (verdriet, pijn, boosheid, angst, verwarring)
 • In het lijf (vermoeidheid, enorme onrust, lichamelijke klachten, concentratieverlies)
 • in de waarneming van de wereld om je heen (zoveel is hetzelfde en toch lijkt alles anders)
 • op identiteitsniveau (wie ben ik zonder jou)

Al deze processen bij elkaar kosten zoveel energie, dat dit vaak ten koste gaat van concentratie, focus, motivatie enz.

Wanneer een medewerker te maken heeft met aangrijpend verlies, heeft dat effect op iedereen in de omgeving. Niet alleen vanwege de verhoogde werkdruk door het uitvallen van een collega, maar met name omdat betrokken collega’s niet weten wat ze moeten doen en wat ze wel en niet kunnen zeggen. Ze vermijden langzaam het contact. Verder zie je vaak. na verloop van tijd, de volgende verschijnselen:

 • De rouw wordt gebagatelliseerd; “Gelukkig heb je nog een kind…..”
 • Collega’s kennen de rouwende collega niet meer terug, wat vervreemdend kan werken…
 • Collega’s begrijpen niet waarom de ene collega de draad weer oppakt na een paar weken en de andere collega na een jaar nog thuis zit na eenzelfde soort verlies
 • Collega’s worden geconfronteerd met hun eigen verliezen, wat soms leidt tot reacties die de rouwende medewerker niet bepaald vooruit helpt
 • Collega’s met vooroordelen, met name over hoe lang een rouwproces duurt; “Het is nu toch al twee jaar geleden?”

Verliessituaties zijn heel divers. Hierbij denken we in eerste instantie aan het verlies van een dierbare door overlijden. Maar er zijn heel veel andere verliezen die het leven van de medewerker totaal ontwricht. Bijvoorbeeld: het verlies van uw gezondheid, het verlies van de secure base van het huwelijk door een echtscheiding, het verlies van contact met de kinderen doordat uw partner de omgang met de kinderen tegenwerkt… Denk ook aan het verlies van een fijne werkplek, omdat u bijvoorbeeld door een reorganisatie afscheid moet nemen van vertrouwde collega’s. Het verlies van uw partner die aan Alzheimer lijdt. Zo zijn er nog vele verliezen op te noemen waar men zomaar mee te maken kunt krijgen.

Aanbod Rouwkost voor bedrijven

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen het moeilijk vinden om te gaan met anderen die onder een verlies lijden. In de bedrijfsmatige context is dat vaak nog veel lastiger. Dat leidt dikwijls tot handelingsverlegenheid.

Vanuit Praktijk Modesto zijn er verschillende begeleidingsmogelijkheden om hier als bedrijf mee om te leren gaan. Ik vind het erg belangrijk om maatwerk te leveren en af te stemmen. Waar is behoefte aan, welke vragen leven er, wat is er nodig? In overleg wordt bepaald welk aanbod het beste aansluit bij de vraag en behoefte van het bedrijf.

De individuele begeleiding van de medewerker is erop gericht om samen te onderzoeken wat er speelt. Waarom het de medewerker bijvoorbeeld niet lukt om het leven weer ‘op te pakken’ na een ingrijpende verlieservaring, kampt met burn-out klachten of bijvoorbeeld depressief is en vragen heeft rondom zin- en betekenisgeving.

Tijdelijke ondersteuning en begeleiding (vaak middels relatief korte trajecten) kan vaak voldoende zijn om de draai weer te vinden. Stressklachten nemen af, rust neemt toe en motivatie en concentratie krijgen weer ruimte. Deze individuele trajecten starten met een gratis kennismakingsgesprek om de doelen en de duur van het traject te bepalen. Zie ook individuele trajecten.

Niet alleen de werknemer zelf die kampt met verlies, ook de collega’s op de werkvloer kunnen baat hebben bij begeleiding. Denk aan bijvoorbeeld een training over het omgaan met mensen die in  rouw zijn. Zo komt de betreffende medewerker terug in een fijne werkomgeving en vindt hij sneller zijn draai.

De training Rouwkost voor bedrijven is speciaal bedoeld voor teams, leidinggevenden, HR medewerkers en medewerkers van bedrijven. Deze training duurt 2 uur en kan aan elke gewenste groepsgrootte gegeven worden.

Thema’s die aan bod komen:

 • Wat houdt rouwen eigenlijk in?
 • Hoe verloopt een rouwproces?
 • Wat is normaal rouwgedrag? Wanneer moet ik me zorgen gaan maken?
 • Do’s and Dont’s: Wat kan ik doen of zeggen? Wat is vooral niet handig om te doen of zeggen?
 • Hoe kan een medewerker zich weer gaan verbinden met het werk?
 • Hoe ga ik om met rouw op de werkvloer bezien vanuit het perspectief van de medewerker, de collega, de leidinggevenden, het bedrijf?
 • Rouwverlof versus ziekteverlof

 

Blogs over rouwen op de werkvloer