Hoe ontstaat een depressie?

Een depressie kan heel veel verschillende oorzaken hebben. Het kan liggen aan je slaapritme, lichamelijke klachten, aan pijn, hoe het vroeger was in je jeugd, een chronische ziekte. Er zijn veel mythes over depressie.

In de vorige blog “Weetjes over depressie” schreef ik o.a. over wat een depressie is, wat de belangrijkste kenmerken zijn van een depressie,  dat er veel overlap is met andere psychische klachten. Ik werk veel met mensen die depressieve klachten hebben na het meemaken van ingrijpende en soms ook traumatische verlieservaringen. In deze blog meer over het ontstaan van een depressie.

Weetjes over het ontstaan van een depressie

Wat is de invloed van een ingrijpende gebeurtenis op het ontstaan van een depressie? Is het erfelijk? En maken onze drukke, stressvolle levens ons eerder depressief dan vroeger? In de training ‘Omgaan met depressiviteit’  praten Christiaan Vinkers en Joeri Tijdink erover met elkaar. Ze zijn beiden psychiater/onderzoeker.

Een depressie kan heel veel verschillende oorzaken hebben. Het kan liggen aan je slaapritme, lichamelijke klachten, aan pijn, hoe het vroeger was in je jeugd, een chronische ziekte. Er zijn veel mythes over depressie.  Op welke terreinen ligt het ontstaan van een depressie:

  • Erfelijkheid (je aanleg). Als het in je familie voorkomt heb je meer kans dat je het krijgt. Zit in het brein.
  • Omgeving (de dingen die je meemaakt.) Bijvoorbeeld een traumatische gebeurtenis of stress.
  • Persoonlijkheid: Hoe je als persoon in elkaar zit. Of je perfectionistisch bent, of optimistisch of pessimistisch bijvoorbeeld.

Het is een samenhang van deze dingen. Hoe je bent als persoon heeft invloed op je omgeving. Hoe je omgeving is en wat je hebt meegemaakt heeft weer heel veel invloed op hoe je brein eruit ziet. Brein, persoon en omgeving zijn sterk met elkaar verweven.

Depressie is een combinatie van oorzaken. Aan veel oorzaken kun je weinig aan doen., denk aan mensen die Parkinson krijgen of een hersenbloeding en daardoor een depressie krijgen. Kern is:  Het is zeker geen aanstellerij! De oorzaken kunnen op heel veel verschillende plekken liggen.

Maakt de tijd waarin we leven ons depressief? Zijn we vaker depressief dan vroeger?

Onderzoek laat zien dat het aantal depressies de afgelopen twintig jaar niet is gestegen. We hebben dus niet meer last van depressies dan vroeger. Wél wordt er veel onderzoek gedaan naar de invloed van sociale media op het ontwikkelen van een depressie. Hieruit blijkt dat bepaald gedrag op sociale media een relatie heeft met bepaalde kenmerken van een depressie, zoals eenzaamheid en vermoeidheid.*

*Bron: G. Aalbers, e.a., Social Media and Depression Symptoms: A Network Perspective, Journal of Experimental Psychology: General, 2018.

 

Depressie

Eén-op-één begeleiding: iets voor u?

Is het tijd om de regie weer terug te nemen? Individuele begeleiding kan u helpen de draad van het dagelijks leven weer op te pakken. Zónder wachtlijst.