De schaduwen uit het verleden

Wanneer we opgroeien als kind – in het gezin van herkomst- is het maar de vraag in welk ‘nest’ je bent opgegroeid en hoe jij je hebt kunnen ontwikkelen. Was het een warm nest, waarin je ouders konden afstemmen op je wensen en behoeften? Was je welkom? Gewenst? Was het er veilig? Warm, liefdevol? Mocht je zijn wie je was?

Kreeg je ruimte om te groeien, om te ontwikkelen? Kreeg je bevestiging? Ondersteuning? Werd je emotioneel opgevangen bij tegenslag? Werd je getroost als dat nodig was, gerustgesteld? Met welke overtuigingen ben je opgegroeid? Mocht je er zijn?

Het lijken zulke alledaagse zaken, maar helaas is de realiteit in de levens van veel mensen veel minder rooskleurig geweest. Dat resulteert vaak in problemen in de volwassenheid. Als je opgroeit in een gezin waarin geweld aan de orde van de dag is, of waar alcohol en drugs in het spel zijn, is het over het algemeen gemakkelijk te snappen dat het dan ontbreekt aan veiligheid, warmte en liefde. Dat je dan in de volwassenheid problemen kunt ondervinden in het vertrouwen van anderen, je moeilijk kunt verbinden met anderen, je makkelijk uit contact gaat als het moeilijk wordt. Dat je de overtuiging kunt hebben dat het niet uitmaakt wat je doet, want je hebt toch het gevoel ‘er niet toe te doen’.

Opgroeien met een ziekelijke ouder of een ouder die psychisch in de war is, het ontbreken van een ouder…… het is heftig voor een opgroeiend kind om te dealen met een situatie waarin jij soms de rol van de ouder op je neemt en zelf gaat zorgen. Waarin je eigen behoeften en wensen noodgedwongen naar de achtergrond moeten verschuiven en je ook niet leert hoe je je eigen grenzen kunt bewaken. Het zorgen, het meebewegen met anderen, het afstemmen op anderen…op zich mooie eigenschappen en kwaliteiten, maar o zo vervelend als je niet goed voor jezelf kunt zorgen, je grenzen niet kent en er telkens overheen gaat…. soms zelfs met burn-out tot gevolg.

Er zijn tig voorbeelden te noemen van hoe het fout kan lopen in een mensenleven . Ik ga dan ook niet proberen om een compleet overzicht te geven, dat is ondoenlijk. Wat ik merk is dat het enorm belangrijk is om ‘af te rekenen’ met de schaduwen uit het leven. Af te rekenen met de overtuigingen en patronen die onderdeel lijken te zijn van iemands persoonlijkheid. Het is inmiddels mijn missie geworden om samen met cliënten te onderzoeken waar overtuigingen vandaan komen. Welke verlieservaringen eraan ten grondslag liggen. Hoe heerlijk om te zien dat cliënten zich kunnen bevrijden van de ‘lasten’ van het verleden. Hoeveel rust het geeft en ontspanning. Hoe het zelfvertrouwen een boost krijgt. En nieuwe keuzes gemaakt worden die veel beter zijn voor de cliënt, qua zelfzorg en geluk.

De schaduwen uit je verleden kunnen je lang achtervolgen

Eén-op-één begeleiding: iets voor u?

Is het tijd om de regie weer terug te nemen? Individuele begeleiding kan u helpen de draad van het dagelijks leven weer op te pakken. Zónder wachtlijst.