Boektip: Ongezien opgegroeid

Het boek gaat over emotioneel onvolwassen ouders. We gaan er van uit dat ouders zich volwassener gedragen dat hun kinderen. Wat gebeurt er als onvolwassen ouders zodanig achterlopen dat ze niet kunnen voldoen aan de emotionele behoeften van hun kinderen?

Deze week een korte samenvatting van een interessant boek dat ik onlangs gekocht heb.

Ongezien opgegroeid, is geschreven door Lindsay C. Gibson.  Het boek gaat over emotioneel onvolwassen ouders. We gaan er van uit dat ouders zich volwassener gedragen dat hun kinderen. Maar wat als er sensitieve kinderen worden geboren die na een paar jaar in emotioneel opzicht al volwassener zijn dan hun ouders die al decennialang meelopen?? wat gebeurt er als deze onvolwassen ouders zodanig achterlopen dat ze niet kunnen voldoen aan de emotionele behoeften van hun kinderen?

Het gevolg is emotionele verwaarlozing! Kinderen die emotioneel verwaarloosd worden, krijgen te maken met pijnlijke emotionele eenzaamheid die nog lang een negatieve invloed kan hebben op iemands keuze in relaties en intieme partners.  In het boek vertelt de schrijver over hoe emotioneel onvolwassen ouders hun – met name emotioneel gevoelige kinderen – negatief  beïnvloeden. Ook geeft ze handreikingen hoe je jezelf kunt genezen van de pijn en verwarring die ontstaat als je een ouder hebt die jou emotionele intimiteit ontzegt.

Emotioneel onvolwassen ouders zijn bang voor oprechte emoties en lopen weg voor emotionele nabijheid. Ze gebruiken overlevingsmechanismen waardoor ze de werkelijkheid niet onder ogen hoeven te zien. Ze zijn afkerig van zelfreflectie, waardoor ze maar zelden de schuld op zich nemen of zich ergens voor verontschuldigen. Door hun onvolwassen gedrag zijn ze inconsequent en emotioneel onbetrouwbaar. Als hun eigen behoeften in het geding komen, hebben ze geen oog meer voor de behoeften van hun kinderen.

Het boek verschaft kinderen van onvolwassen ouders inzicht, zodat zij het verwachtingspatroon ten opzichte van anderen realistischer zal worden. Zodat zij het maximaal haalbare van een bepaalde relatie leren accepteren en niet langer gekwetst voelen door het uitblijven van een reactie. Door te leren begrijpen waarmee je te maken hebt en dat er grenzen zitten aan het vermogen van emotioneel onvolwassen ouders om lief te hebben.  En dat je – wanneer je hun karaktertrekken eenmaal begrijpt – zelf kunt bepalen hoe de relatie met jouw vader / moeder er het best uit kan zien. Wanneer je beseft dat het niet om jou ging, maar om hen en wanneer je jezelf realiseert dat zij niet anders kunnen, kunnen we ons eindelijk bevrijden van onze frustraties ten opzichte van hen, maar ook van onze twijfels over de vraag of wij zelf de moeite waard zijn om van te houden.

 

boektip; Ongezien opgegroeid

Eén-op-één begeleiding: iets voor u?

Is het tijd om de regie weer terug te nemen? Individuele begeleiding kan u helpen de draad van het dagelijks leven weer op te pakken. Zónder wachtlijst.