Waarom terugblikken veel oplevert

Er zit een schat aan informatie in elk levensverhaal en wanneer je op onderzoek uit gaat, gebeurt het niet zelden dat delen van het levensverhaal herzien kunnen worden en je een troostrijker verhaal in handen krijgt. Het gaat om het schikken van herinneringen in een ‘gelukkiger arrangement’.

Ik gebruik het terugblikken op het leven zeer regelmatig als ik met cliënten werk. 

Een voorbeeld: Jan heeft eigenlijk nooit van zijn ouders gehoord of gemerkt dat ze van hem hielden. Naar zijn idee telde hij niet echt mee, er werd weinig rekening gehouden met zijn gevoelens , het leek of ze niet geïnteresseerd in hem waren, ze konden bikkelhard uit de hoek komen en Jan raakt er steeds meer van overtuigd dat de oorzaak wel bij hem moest liggen;  ‘ik deugt niet’ en ‘ik doe niet genoeg mijn best’ werden overtuigingen die hij met zich mee ging dragen op zijn levenspad. Met allerlei consequenties voor zijn houding en gedrag in zijn privé- en werkleven tot gevolg.

Wanneer Jan vastloopt, – inmiddels de 50 gepasseerd – en op zoek gaat naar antwoorden en terugblikt op zijn leven, stuit hij op het levensverhaal van zijn ouders. Beide ouders hebben zeer ingrijpende verliezen meegemaakt en zijn fysiek wel aanwezig in het gezin, maar mentaal niet. Beide ouders zijn ‘onbereikbaar’ en niet in staat om te resoneren op hun kinderen. Wanneer Jan zicht krijgt op het levensverhaal van zijn ouders, gevuld met trauma’s en met anderen over hen kan praten, valt het hem steeds meer op dat anderen spreken over zijn ouders als liefdevolle mensen en dat ze zo veranderden nadat ze diverse ingrijpende verliezen meemaakten.

Voor Jan schijnt hierdoor een nieuw licht op zijn ouders en op zijn eigen overtuigingen. Het gaat dus helemaal niet over hem! Het gaat er niet om dat hij ‘niet deugde of niet goed genoeg zijn best deed’.

Het herschikken van de herinneringen, het terugkijken op zijn leven op een andere manier, zorgde ervoor dat hij ook toegang kreeg tot ook de ‘leukeren fijne momenten’ in zijn leven. Die er zeker ook geweest waren. Het anders leren kijken naar zijn levensverhaal en dat van zijn ouders, neemt de gevoelens van eenzaamheid, onzekerheid, verdriet, machteloosheid in zijn jeugd niet weg. Maar opent wel de mogelijkheid om hiermee te leren omgaan, zonder dat het hem telkens weer belemmert in zijn  leven.

 

life review

Eén-op-één begeleiding: iets voor u?

Is het tijd om de regie weer terug te nemen? Individuele begeleiding kan u helpen de draad van het dagelijks leven weer op te pakken. Zónder wachtlijst.