EMDR, wat is het?

Wat is EMDR? Hoe wordt het gebruikt? Als je praat over de toepassingsmogelijkheden van EMDR in een behandeling, dan krijg je het idee dat het enkel en alleen toegepast wordt bij mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende gebeurtenis. ,

Nu ik ook EMDR toegevoegd heb aan mijn ‘gereedschapskist’ begint deze aardig gevuld te raken met allerlei tools waar ik uit kan putten en waarmee ik kan afstemmen op degene die met een vraag bij mij aanklopt.

Naast dat ik fan ben van o.a. systemische werken, opstellingswerk en Voice Dialogue, biedt EMDR weer hele andere mogelijkheden. Als je praat over de toepassingsmogelijkheden van EMDR in een behandeling, dan krijg je het idee dat het enkel en alleen toegepast wordt bij mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een ongeval, seksueel geweld, geweldsdelicten, overvallen. De therapie die je met oogbewegingen van nare gevoelens afhelpt, wordt al jaren toegepast bij trauma’s. Kleinschalig Onderzoek heeft uitgewezen dat deze aanpak ook effectief is bij andere zaken zoals verslaving, eetstoornis, ingrijpende verlieservaringen en angst bijvoorbeeld. Het is belangrijk dat EMDR toegepast wordt naast een andere vorm van therapie, waar er uitgebreid aandacht besteed moet worden aan levensverhaal en achtergrond van de cliënt. Draaglast, draagkracht, het netwerk wordt in kaart gebracht voordat je gaat werken met EMDR.

Hoe gaat EMDR in zijn werk?

De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. In veel gevallen is dat de hand van de therapeut (oogbewegingen). Het kan ook met geluiden, tikjes of trillingen. Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli. Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal de cliënt vragen wat voor gedachten en gevoelens naar boven komen. De EMDR- procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en fysieke reacties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

Wat zijn de te verwachten effecten? De sets zullen er langzaam toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde gebeurtenis naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten, of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de cliënt.

In mijn praktijk kan ik  voortaan- naast de gebruikelijke therapie bij ingrijpende verlieservaringen – ook EMDR aanbieden bij de cliënt die gekweld wordt door bijvoorbeeld herbelevingen, beelden en herinneringen die alsmaar oppoppen en hen veel last bezorgen en belemmeren in het dagelijks leven. Hierdoor zal meer rust ontstaan en kunnen cliënten naar de beelden en herinneringen terugkijken zonder door de nare beelden en gevoelens overweldigd te worden.

Bron: Opleiding EMDR en praktijk

Scheuren, wonden die ontstaan in de levensjaren

Eén-op-één begeleiding: iets voor u?

Is het tijd om de regie weer terug te nemen? Individuele begeleiding kan u helpen de draad van het dagelijks leven weer op te pakken. Zónder wachtlijst.