Over Sandra
 
"Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd".
Een citaat van Sören Kierkegaard, een Deens filosoof (1813-1855)
 
Wat is het toch interessant! Waarom doen mensen zoals ze doen? Wat beweegt een mens? Waar komt het gedrag vandaan? Wat maakt een mens uniek? Wat heeft een mens nodig om goed te functioneren? Om gelukkig te zijn?
Al vanaf mijn vroege kinderjaren ben ik geboeid door het gedrag van de mensen om me heen en heb ik mij afgevraagd waarom bijv. mijn moeder, mijn vader, mijn broers en zussen, mijn vriendinnetjes deden zoals ze deden. Ik snapte niet altijd waarom ze op een bepaalde manier reageerden, snapte hun reacties vaak niet die tegengesteld leken aan wat ik qua gevoelens en emoties intuïtief oppikte van hen.
 
Ruim 32 jaar lang heb ik als leerkracht in het speciale basisonderwijs en speciaal onderwijs de kans gekregen om in mijn werk met jonge kinderen en hun opvoeders dagelijks professioneel bezig te zijn met vraagstukken m.b.t. het gedrag van kinderen, van ouders, van collega’s. Ik heb het in al die jaren een voorrecht gevonden om met de kinderen, ouders en collega’s te mogen werken en ben keer op keer erg blij geworden wanneer de puzzelstukjes op zijn plaats vielen en het duidelijk werd waarom een kind deed zoals het deed en het inzichtelijk werd wat er nodig was. Hoe fijn is het als je een steentje kunt bijdragen aan het hervinden van de balans, geluk, innerlijke rust en wederzijds respect voor elkaars mogelijkheden en beperkingen.
 
Na het overlijden van mijn ouders in 2014 kwam ik in een achtbaan terecht van overweldigende emoties enerzijds en mijn nuchtere kant anderzijds die hier niet zoveel mee kon. In 2015 heb ik besloten om het roer om te gaan gooien. Ik heb mij ingeschreven voor de Post HBO opleiding “Omgaan met Verlies” bij het land van rouw te Nijmegen. Aansluitend hieraan heb ik meteen de therapeutische vervolgopleiding : "Omgaan met gestolde rouw " gedaan. Het was een schot in de roos. Ik heb mijn eigen tocht door het land van rouw gemaakt en mijn gedrag in het verleden maar ook in het hier en nu onderzocht. Het inzicht dat ik kreeg door mijn levensverhaal te schrijven en te onderzoeken is groot. Ik begrijp mijzelf nu zoveel beter en dat is natuurlijk pure winst. Maar wat ik ook geleerd heb, is hoe ik andere mensen kan begeleiden op hun tocht door het leven. En daar ben ik zo dankbaar voor.
 
De tools, de kennis, de innerlijke rust die ik heb gekregen, zorgen ervoor dat ik nu nog meer in staat ben om andere mensen te begeleiden op hun levenspad. Op de moeilijke momenten waarop bijvoorbeeld de grote gebeurtenissen uit het leven getriggerd worden door soms ogenschijnlijke kleine situaties in het hier en nu. Het is mijn missie om met een luisterend oor en vanuit een open hart mensen bij te staan, onvoorwaardelijk en zonder oordeel. Compassie en een grote betrokkenheid voel ik, als ik werk met de mensen die bij mij komen. Of dit nu in een lotgenotengroep is, of individueel, of voor een groep toehoorders. Ik vind het fijn om te informeren, te onderwijzen, uit te leggen, toe te lichten en inzicht te geven in bijv. het eigen gedrag. Door met mildheid samen te kijken naar het eigen gedrag, samen ontdekken en begrijpen waarom je doet zoals je doet, kun je leren om de gebeurtenissen – groot of klein - te verweven in je levensverhaal. regelmatig voel ik mij erg bevoorrecht wanneer ik dit mooie maar vaak ook zo moeilijke proces mag begeleiden wanneer men samen met mij op pad gaat. Op pad om de tocht door het land van rouw te maken.
 
In de zomer van 2018 bestaat mijn praktijk alweer 2 jaar. Er zijn vele mooie ontmoetingen geweest. In 2017 heb ik twee lotgenotengroepen / gespreksgroepen geleid,  diverse één op één trajecten gedaan met mensen en een paar lezingen verzorgd in het rouwcafé van Humanitas waar ik als vrijwilliger ook meehelp met de invulling van deze avonden.
Voor 2018 staan er weer mooie plannen klaar. In april 2018 verzorg ik een lezing over 'Mantelzorg en rouw"'  voor het steunpunt Mantelzorg Groenhuysen in Roosendaal. Naast de één op één trajecten zullen ook weer een nieuwe lotgenotengroepen / gespreksgroepen starten voor mensen die hun partner hebben verloren. 
 
Nieuw in het aanbod voor 2018 zijn de schrijfbijeenkomsten voor mensen die geïnteresseerd zijn in het schijven van het levensverhaal (in najaar verwacht) . Het schrijven van je levensverhaal is erg helend wanneer je te maken hebt gehad met verliezen en gebeurtenissen met een grote impact.
Ik heb er weer heel veel zin in om dit jaar verder te werken aan de uitbreiding van het aanbod.