Hieronder vindt u een opsomming van begeleidingsmogelijkheden voor de school. Ik vind het erg belangrijk om maatwerk te leveren. In overleg met de school wordt altijd eerst in een verkennend gesprek bekeken wat er zoal speelt en waar de school het meeste behoefte aan heeft. Dan wordt in overleg bepaald welk aanbod het beste aansluit bij de vraag van de school. In onderstaand overzicht ziet u wat ik zoal kan bieden, maar hiervan kan ik zeker afwijken wanneer de vraag en behoeften van de school om een specifieker aanbod vraagt.

1. Rouwkost voor teams  

2. Rouwkost voor ouders

3. Rouwkost voor kinderen en Jongeren

 

 1. Rouwkost voor teams

Workshop 3 dagdelen van 3 uur: Omgaan met verlies en rouw in de school 

En dan gebeurt het zomaar; rouw komt de school binnen.... Het is heel aangrijpend voor alle betrokkenen wanneer er zo’n ingrijpend verlies plaatsvindt.  Je wilt er niet aan denken, maar het is realiteit wanneer een kind uit je klas ziek wordt en na een ziekbed komt te overlijden, of je collega verongelukt en komt de volgende dag niet op school of een ouder overlijdt of broer of zus. Het is ongelooflijk moeilijk soms om dan het juiste te doen of te zeggen. Je kunt zelf overvallen worden door een wirwar van emoties, waardoor je niet meer kunt handelen. Of je handelt op de automatische piloot, schakelt je gevoel uit en regelt alles. Er wordt vaak een zekere mate van expertise verwacht van een team en van de individuele leerkracht. Hoe vertel je de kinderen in de klas wat er gebeurd is? Welke hulpmiddelen zijn er? Is er een rouwprotocol? Is dat protocol bekend bij iedereen? Hoe sta je ouders, familie, naasten bij? Zoveel vragen waar je mee geconfronteerd wordt. 

In het eerste deel van deze workshop krijg je als deelnemer zicht op je eigen verliesverhaal, zicht op hoe jij als individu omgaat met situaties zoals hierboven beschreven staan. Maar je krijgt ook zicht op de manier waarop jij je laat zien in de groep. Je krijgt zicht op de talenten en kwaliteiten die je ontwikkeld hebt door de manier waarop jij (in het verleden) met verlies- en ingrijpende situaties bent omgegaan. Je leert je hulpbronnen in te zetten wanneer je het moeilijk hebt. Je leert elkaar op een andere manier kennen in het team en elkaars krachten, maar ook elkaars valkuilen respecteren. Omdat dit om veel veiligheid vraagt in de groep, werk ik met groepen van hooguit 8 tot 10 personen. 

In het tweede deel van de workshop ga ik dieper in op rouwprocessen. Aan de hand van vele voorbeelden licht ik toe hoe kinderen en jongeren kunnen rouwen. In een beknopt overzicht geef ik per leeftijdscategorie de meest voorkomende rouwgedragingen. Rouwen blijft een uniek proces, niemand rouwt hetzelfde. Maar er worden veel overeenkomsten waargenomen, zodat je toch een richtlijn hebt.

In het derde deel ga ik vooral praktisch aan de slag met de groep. Na eerst het rouwprotocol van de school doorgenomen te hebben geef ik daarnaast informatie over beschikbare materialen, informatieve boeken, prentenboeken etc. die op de markt zijn. Het is belangrijk om het thema “Verlies” op de schoolkalender te zetten. Het omgaan met verlies leert een kind al vroeg thuis, maar ook op school  is het belangrijk dat er aandacht voor is. Hoe beter een kind kan omgaan met de dagelijkse verliezen, des te meer veerkracht kan het kind tonen wanneer er een groter/groot verlies plaatsvindt.   

Lezing: De tocht door het land van rouw (over rouwprocessen)

Als je te maken krijgt met een groot verlies, kom je terecht in het land van rouw. Je hebt daar je eigen weg te zoeken, niemand heeft voor jou een handleiding hoe dit te doen. Wat je zoal tegenkomt op deze barre tocht, daar gaat deze lezing over. Het is een beschrijving van hoe een rouwproces zoal kan verlopen. Het rouwproces is een unieke tocht, maar in alle rouwprocessen van verschillende mensen  zijn er  voor iedereen herkenbare stappen te onderscheiden. Door inzicht in het rouwproces kun je rouwende collega’s, rouwende ouders, rouwende kinderen veel beter begrijpen en weet je beter wat je beter wel of niet kunt doen. Wat je wel of niet van hen kunt verwachten. Het is van essentieel belang dat rouwende mensen een warme bedding ontmoeten en liefdevol worden bijgestaan door de mensen in hun omgeving. In deze lezing neem ik je mee op de tocht door het land van rouw. 

Materialen en ideeën rondom rouw en verlies 

Wanneer rouw- en verlies de school binnentrekt, is het heel handig als je van te voren al weet welke materialen er voorhanden zijn op school. Er bestaan heel veel informatieve boeken, boeken voor kinderen, brochures, werkboekjes en informatie om aan ouders mee te geven. Er zijn draaiboeken, tips en uitleg over rouwreacties bij kinderen en jongeren.  Zie ook : links bij “downloads en Links 

Begeleiden individuele medewerker 

Het ondersteunen/ begeleiden van individuele werknemers. Soms verloopt een rouwproces niet zoals je dat zou willen, stokt het proces, lukt het je niet om verder te komen. Zie je het allemaal niet meer zo zitten. Je hebt allerlei lichamelijke klachten, kunt je niet meer concentreren. Tijdelijke ondersteuning en begeleiding kan vaak heel helpend zijn om de draad weer verder op te pakken. Deze individuele trajecten starten met een intake gesprek waarna doel en aantal gesprekken vastgelegd worden.  

Begeleiding en ondersteuning bij opzetten van een rouwgroep en/of lotgenotengroep  binnen de school. Aangepast aan de leeftijden van de kinderen / jongeren.

Op school krijgen we steeds intensiever te maken met kinderen die een verlieservaring hebben. Er word veel verwacht van de school, door de kinderen, maar ook door de ouders. Waarom is het belangrijk om een lotgenotengroep/ rouwgroep op te zetten op en door de school?  De school is in eerste instantie een vertrouwde omgeving. Daarbij komt dat het kind op school wat afstand kan nemen van alle emoties die het thuis tegenkomt. Thuis over het verlies praten is soms erg ingewikkeld voor een kind, want je ouders, je broer(s) en zus(sen) hebben het al zo moeilijk. Eén van de belangrijkste functies van de rouwgroep is het normaliseren en bevestigen van de ervaring van rouwende kinderen. Er moet daarbij wel opgemerkt worden dat de rouwgroep niet voor alle kinderen geschikt is. Bij een lotgenotengroep, kun je denken aan kinderen die een scheiding hebben meegemaakt. Voor hen is het fijn om hierover te kunnen praten met lotgenoten, met andere kinderen die precies weten waar ze het over hebben. 

Het maken van een rouwprotocol op maat voor de school 

Ik kijk graag mee met u naar het huidige rouwprotocol en/of help u met het maken van een rouwprotocol. Het toelichten ervan aan de medewerkers behoort zeker tot de mogelijkheden.

 

2. Rouwkost voor ouders 

Lezing: De tocht door het land van rouw  

Als je te maken krijgt met een groot verlies, kom je terecht in het land van rouw. Je hebt daar je eigen weg te zoeken, niemand heeft voor jou een handleiding hoe dit te doen. Wat je zoal tegenkomt op deze barre tocht, daar gaat deze lezing over. Het is een beschrijving van hoe een rouwproces zoal kan verlopen. Het rouwproces is een unieke tocht, maar in alle rouwprocessen van verschillende mensen  zijn er  voor iedereen herkenbare stappen te onderscheiden. Door inzicht in het rouwproces kun je de rouwende collega’s  veel beter begrijpen en weet je beter wat je beter wel of niet kunt doen. Wat je wel of niet van hen kunt verwachten. Het is van essentieel belang dat rouwende mensen een warme bedding ontmoeten en liefdevol worden bijgestaan door de mensen in hun omgeving. In deze lezing neem ik je mee op de tocht door het land van rouw. 

Lezing: Hoe kinderen en jongeren omgaan met rouw en verlies 

Dit is een puur informatieve bijeenkomst gericht op het verstrekken van informatie over de rouwprocessen bij kinderen. Hoe rouwen kinderen? Hoe gaat dit rouwen bij de verschillende leeftijdsgroepen? Wat kun je zoal tegenkomen? Hoe ga je om met het gedrag dat zo verandert. Waar doe je goed aan als ouder? En meer van dit soort vragen.  

Lezing: Levend verlies

Dat is een verlies waarvoor je niet gecondoleerd wordt, maar dat wel een enorme impact heeft op je hele bestaan. Denk bijvoorbeeld aan de hoge verwachtingen die je hebt, als je kinderen krijgt die zich niet zo blijken te ontwikkelen als dat je gehoopt had.  Kinderen met beperkingen bijvoorbeeld. Je kunt ook denken aan de verliezen die je geleden hebt in de jeugd, die nu vandaag de dag nog steeds van grote invloed zijn op je gedrag, je hele wezen. Of je verliest bijvoorbeeld je gezondheid of je baan. Het zijn allemaal verliesgebeurtenissen, waar rouw bij past, maar die we niet zelden in het vizier hebben. We gaan door, want wat moeten we anders…

 

3. Rouwkost voor kinderen en jongeren 

Rouwgroep kinderen

Rouwgroep Jongeren

Lotgenotengroep:  kind en scheiding

Lotgenotengroep: Jongeren en scheiding