Of je nu werkt in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs ….. 
Iedere school heeft regelmatig te maken met verdriet en rouw. Hoe ga je om met verdriet en met de rouw ? 

Het gaat om rouwen in de breedste zin van het woord, om een groot verlies, een kleiner verlies. Verliezen die een impact hebben op mensen die dit meemaken, maar ook de mensen in de directe nabijheid ervaren de impact van het verlies van de ander. De verliezen zijn heel divers en vragen heel wat van de teamleider, de leerkrachten, de ouders, de kinderen en alle andere directe betrokkenen. Denk aan de leerkracht die plotseling overlijdt, of de leerling die zijn /haar ouder verliest. De vrouw van de conciërge overlijdt, een leerling verongelukt. Het kan ook gaan om gebeurtenissen  waarbij niemand overlijdt, maar waarbij de impact ook enorm is. Denk aan een langdurig ziekteproces in de familie van bijvoorbeeld een ouder, broer of zus. Of een uithuisplaatsing van één lid van het gezin, of een vechtscheiding waaronder het kind heel veel lijdt. Of de realiteit dat jij een kind hebt gekregen dat zich niet ontwikkelt zoals de meeste kinderen. 
En zo zijn er nog vele verliezen, die hier niet genoemd zijn, maar die ook veel aandacht, geduld, liefde en een open hart vragen van de mensen om hen heen. 

  • Hoe kun je omgaan met verliezen in je school? Hoe kan een rouwproces verlopen? 
  • Kunnen we - voordat we te maken krijgen met verlies in de school - misschien al iets doen, ter voorbereiding op komend verlies? 
  • Wat kun je doen in barre tijden als je op school te maken krijgt met grote verliezen? Kun je je voorbereiden hierop? Welke protocollen of draaiboeken kun je gebruiken?
  • Wanneer we te maken krijgen met grote verliezen, kunnen we in paniek raken. Wat moeten we doen? Wat is helpend, fijn voor de nabestaanden? Voor de direct betrokkenen? 

Als professional in de school heb je in de loop van je leven geleerd hoe je met verdriet en rouw om kunt gaan. In je gereedschapskist zitten de instrumenten die je van huis uit hebt meegekregen. Ook de instrumenten die je hebt meegekregen van andere mensen op je levenspad zitten in die gereedschapskist. En daarmee moet je het doen als leerkracht, mentor, collega, intern begeleider, schoolleider.  Je kunt een heel eind komen met de basisvaardigheden die je dagelijks gebruikt zoals aandacht geven, luisteren en omgaan met gevoelens. Iedereen doet dat op eigen wijze zoals dat bij hem/haar past. 

Het is goed om in het team deze bovenstaande zaken aan bod te laten komen. Het vraagt keer op keer om een nauwkeurige afstemming. Het vraagt om een veilige bedding, om vertrouwen. Om met open hart klaar te staan voor elkaar, wetende van elkaar wat je aan elkaar hebt wanneer barre tijden aanbreken……

Als ervaringsdeskundige, met lange onderwijservaring en scholing op het gebied van rouw- en verliesbegeleiding, wil ik scholen heel graag begeleiden op dit vaak o zo moeilijke, maar intens en mooi vakgebied. 

Ik bied geen kant en klare oplossingen, maar wil graag maatwerk leveren. Telkens weer opnieuw samen bekijken wat de school nodig heeft en daar het aanbod op afstemmen.