In een (vrijblijvend en kosteloos) intakegesprek maken we kennis met elkaar. In dit gesprek wordt je vraag duidelijk en verkennen we jouw behoefte aan begeleiding en ondersteuning. Aan het einde van het gesprek stellen we samen doelen op: 

Vragen als:

  • - Wat wil je bereiken met de gesprekken/sessies? 
  • - Wat moeten de gesprekken/sessies jou opleveren? 
  • - Wanneer ben je tevreden? 

Uiteraard worden in dit intake gesprek ook praktische zaken besproken zoals de kosten, het aantal gesprekken en wat je zoal kunt verwachten van mij. Na het intake gesprek vraag ik je om een aantal dagen het gesprek te laten “bezinken” om me dan vervolgens te laten weten of je wel/niet verder wil gaan met de begeleiding van mij in mijn Praktijk Modesto. Wanneer je een goed gevoel hebt bij mijn begeleiding en een traject wilt ingaan met mij, maken we een vervolgafspraak. De gesprekken/ sessies variëren in tijd. Er staat in principe één uur voor, maar een uitloop naar anderhalf uur is zeker mogelijk.

Door de gesprekken/ de sessies  krijg je inzicht in jouw manier van rouwen en omgaan met de gebeurtenissen in je leven. Je krijgt inzicht in je eigen gedrag dat je tijdens je leven hebt laten zien. Je verkent je overlevingsstrategieën, je valkuilen, je belemmeringen, maar ook je talenten, kwaliteiten en hulpbronnen. Je verkent je eigen rouwsignalen. Je leert wat rouwen is, wat bij rouwen hoort, hoe jij rouwt. Je leert om te praten over je gevoelens, je leert je grenzen beter aan te geven, je leert beter af te stemmen op je omgeving, zonder je daarbij te verliezen. Je leert te luisteren naar je lijf, naar je dromen, verlangens en behoeften. Je bewustzijn wordt vergroot, waardoor je meer tools krijgt die jou gaan helpen om om te gaan met de verliezen in je leven.  Het inzicht in jezelf helpt je om – ook later – om te gaan met de gebeurtenissen in je leven. Je krijgt het gevoel weer meer grip te hebben  op je leven. 

Lotgenotengroep / Gespreksgroep :

Wanneer je terecht gekomen bent in "het land van rouw" , kan het erg helpend en helend zijn wanneer je je verhaal kunt delen met anderen die in hetzelfde schuitje zitten. Degenen die mee hebben gedaan, zijn vaak erg blij dat ze mee hebben gedaan. Er is onderling veel herkenning en begrip. Het helpt je weer een stukje verder in je rouwproces en je merkt dat je dit niet alleen hoeft te doen.

Zodra er 6 deelnemers zijn, wordt een nieuwe groep opgestart. De groepen kunnen telkens een andere achtergrond hebben: bijvoorbeeld een lotgenotengroep voor mensen die hun partner hebben verloren. Of een lotgenotengroep specifiek voor mantelzorgers.